Grønland 2007-billeder fra Nuuk:
Nuuk er hovedstaden i Grønland og er en blanding af den gamle fangerkultur
og den moderne verden.